UVJETI PRODAJE

Davatelj usluga na stranicama webshop.tarot-fortuna.com je Nextel d.o.o. Miroslava Krleže 24, 10240 Zaprešić
MB 1751450 / OIB 72343188197
IBAN HR34 24070001100415941 OTP BANKA
Kontakt e-mail: webshop@tarot-fortuna.com

Kupac je posjetitelj Internet domene webshop.tarot-fortuna.com koji na web stranici Internet domene davatelja usluga webshop.tarot-fortuna.com odabere uslugu i pošalje narudžbu, a davatelj usluga istu narudžbu prihvati. Kupac može biti samo punoljetna osoba.

Uvjeti davanja usluge

Sve cijene usluga su izražene u hrvatskim kunama s uračunatim PDV-om, a davatelj usluga zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Cijene navedene u EUR-ima (ispod glavne cijene) su približne i ne mogu se koristiti kao konačne. Konačna cijena proizvoda u EUR-ima preračunava se iz osnovne cijene, prema tečaju poslovne banke (OTP), na dan plaćanja.
Slanjem narudžbe smatra se da je kupac upoznat s Uvjetima davanja usluga te da pristaje na te uvjete. Prihvat narudžbe od strane davatelja usluga se smatra dostavom potvrde kupcu od strane davatelja usluga o prihvaćenoj narudžbi na e-mail adresu kupca koju je kupac definirao prilikom narudžbe. Davatelj usluga zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.
Sve usluge na internet stranicama webshop.tarot-fortuna.com mogu se naručiti putem on-line narudžbenice ili putem e-maila. Davatelj usluga se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene usluge. Ukoliko davatelj usluga nije u mogućnosti isporučiti traženu uslugu kontaktirat će kupca i dogovoriti novi rok isporuke ili otkazivanje naručene usluge. U slučaju nemogućnosti isporuke naručene, a već plaćene usluge, davatelj usluge će kupcu izvršiti povrat sredstava.
Naručene usluge kupac iz Hrvatske može platiti putem opće uplatnice/internet bankarstvom ili pouzećem.
Kupci iz inozemstva (izvan Hrvatske) naručene usluge mogu platiti pouzećem.
Kupac može reklamaciju na uslugu/pisani prigovor uputiti poštom, e-mailom ili usmeno u roku 8 dana od primitka proizvoda.

Kartično plaćanje (za sada nije dostupno)

Kartično plaćanje obavlja se preko sigurnog poslužitelja banke. Zaštita podataka između web trgovine i banke postiže se pomoću SSL (Secure Socket Layer) protokola koji jamči kriptiranje podataka na mreži. Davatelj usluga nema pristup niti zadržava podatke o kreditnim karticama u svom sustavu. Po izvršenom plaćanju i uspješno obavljenoj autorizaciji od strane banke, kupac se preusmjerava ponovno na stranice davatelja usluga i dobiva obavijest o uspješno provedenom plaćanju.

Plaćanje internet bankarstvom/općom uplatnicom

Davatelj usluga po zaprimljenoj narudžbi Kupcu na e-mail naveden u narudžbi dostavlja ponudu za plaćanje sa svim elementima. Kupac može uplatiti iznos naveden u ponudi putem internet bankarstva ili općom uplatnicom. Ponuda se smatra plaćenom u trenutku zaprimanja uplate kod davatelja usluga ili po zaprimanju potvrde o plaćanju od Kupca. Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje po ponudi u roku od 30 dana po izdavanju iste, smatra se da je Kupac odustao od kupnje.

Dostava

Dostava usluga vrši se putem e-maila, Hrvatske pošte, Tisak kioska. Rok dostave je od 3 do 7 radnih dana nakon vidljive uplate (subota, nedjelja i praznici se ne računaju u rok dostave), ovisno o naručenom proizvodu/usluzi.

Otkazivanje ugovora

Kupac ima pravo odustati od narudžbe u svakom trenutku, ne navodeći razloge za to, i jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od 14 radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana narudžbe, odnosno prihvaćanja uvjeta davanja usluge. Kupac mora obavijestiti davatelja usluga o otkazivanju ugovora pismenim putem preko obrasca objavljenog na web stranici Internet domene davatelja usluga webshop.tarot-fortuna.com.

Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno odredbama Zakonu o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu. Ugovor se smatra otkazanim kada davatelj usluga primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora prije ispunjenja ugovorene usluge davatelj usluga će u roku od četrnaest (14) radnih dana izvršiti cjelokupni povrat uplaćenih sredstava.

Povrat uplaćenih novčanih sredstava za vraćene proizvode u slučaju otkaza ugovora Prodavatelj vrši na naznačeni račun od strane Kupca ili na adresu koju je Kupac naznačio za dostavu ukoliko Kupac naknadno ne naznači drugu adresu.

Prihvaćanjem ovih uvjeta Kupac daje svoju izričitu suglasnost da nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je ugovor o uslugama davatelj usluga u potpunosti ispunio s obzirom da je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca i koja je jasno prilagođena kupcu u skladu s člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača.
Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Podnošenje prigovora

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača: sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Nextel d.o.o., M. Krleže 24, 10240 Zaprešić ili na e-mail adresu: webshop@tarot-fortuna.com
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Zaštita osobnih podataka

Davatelj usluga prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje obveze Davatelja usluga.
Davatelj usluga se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Davatelj usluga po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
Davatelj usluga ne bilježi broj kreditne kartice Kupca niti pohranjuje transakcijske podatke. Davatelj usluga za naplatu putem kreditnih kartica koristi usluge treće strane, sigurnosnog servera banke, koji enkripcijom štiti podatke Kupca.
Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove prodavatelj i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.
Zakone možete pogledati klikom na link: